Το Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως 6/θέσιο.

Συγκεκριμένα από το 2012 αναβαθμήστηκε  από 4/θέσιο σε 6/θέσιο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2034/τ.Β’/21-6-2012 και την υπ. αριθ. 67905/ Δ4  υπουργική απόφαση .

Έτσι σήμερα στο σχολείο μας πέρα από τους μαθητές του χωριού Λουτρών Υπάτης φοιτούν και μαθητές από τους οικισμούς Βαρκά , Ν. Υπάτη , καθώς και από τα χωριά Αργυροχώρι , Υπάτη , Καπνοχώρι , Λυχνό , Καστανιά , Νεοχώρι , Συκά , Αμαλώτα , Βασιλικά , Καρυά , Ροδωνιά , Λαδικού , Μεσοχώρι , Περιστέρι , Πύργος και Δάφνη.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους :

μέσω τηλ: 2231059116

μέσω fax:

μέσω e-mail: mail@dim-loutr.fth.sch.gr

Υπεύθυνος ιστοσελίδας : Ο Διευθυντής του Σχολείου